น้ำผักผลไม้ปั่นต้านโรคร้าย

น้ำผักผลไม้ปั่นต้านโรคร้าย

Book details

ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน "ดร.ทอม อู๋" ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3 เมื่ออายุ 30 ปี แต่รักษาตัวเองจนหายได้ด้วยวิธีการดื่มกินแบบธรรมชาติช่วยชีวิต ในเล่มอธิบายถึงประโยชน์ของน้ำผักผลไม้ปั่นว่าช่วยรักษาโรคได้อย่างไร และแนะนำวิธีการดื่มกินแบบธรรมชาติบำบัดให้ตรงกับโรคหรืออาการที่เป็นอยู่


ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน "ดร.ทอม อู๋" ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3 เมื่ออายุ 30 ปี แต่รักษาตัวเองจนหายได้ด้วยวิธีการดื่มกินแบบธรรมชาติช่วยชีวิต ในเล่มอธิบายถึงประโยชน์ของน้ำผักผลไม้ปั่นว่าช่วยรักษาโรคได้อย่างไร และแนะนำวิธีการดื่มกินแบบธรรมชาติบำบัดให้ตรงกับโรคหรืออาการที่เป็นอยู่


Author

 Dr.Tom Wu

Translator

-

Publisher

nanmee

Page

-

Book category

สุขภาพ/ความงาม

Price

275 baht

ISBN

9786160433308

Review by

Review details

สุขภาพแข็งแรง โรคภัยไม่มาเยือนด้วยการดื่ม น้ำผักผลไม้ปั่นต้านโรคร้าย ตำรับธรรมชาติช่วยชีวิตที่อุดมด้วยอินทรีย์สารจากพืช


Review date

08 ก.ค. 63