ธรรมชาติ ร่องรอย และสังขาร

ธรรมชาติ ร่องรอย และสังขาร

ธรรมชาติ ร่องรอย และสังขาร

         หากความงามนั้นย่อมสูญสลายไปตามกาลเวลาเราจะยังสามารถชื่นชมในสิ่งที่เรากำลังจะสูญเสียไปได้หรือไม่

         วัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยทำงาน  ทุกอย่างล้วนต้องเติบโตไปตามกาลเวลารวมไป

ทั้งความคิดและสังขาร ทุกร่องรอยที่ค่อยชัดเจนขึ้นไม่เว้นแม่แต่เส้นผม รอยด่าง รอยแผลเป็น ร่องรอยแห่งการเติบโตของร่างกายเรานั้นล้วนเป็นความงาม ความต้องการความงามเป็นสิ่งที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ อาจเป็นทั้งความรู้สึก ความนึกคิด แต่เราก็สามารถรับรู้กันได้  ความงามนั้นมีหลายรูปแบบ   ซึ่งธรรมชาตินั้นรังสรรค์ให้เราแตกต่างถึงแม้ธรรมชาติจะไม่ได้ทำให้เราทัดเทียมกัน  แต่เพราะความแตกต่างนั้นหล่อหลอมให้ก่อเกิดเป็นเรา  เราในวัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยทำงาน เราที่ชื่นชอบในความเป็นตัวเอง รอยแตกลายของเราจากการเติบโต รอยแผลเป็นจากการหกล้ม ร่องรอยต่างๆล้วนเป็นความงาม

         จอห์น คีทส์ได้กล่าวเป็นบทกวีไว้ว่า 'ความงามคือความจริง ความจริงคือความงาม นั่นคือโลกทั้งหมดที่เจ้ารู้ และจำเป็นต้องรู้' ความงามที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่สิ่งที่งดงามที่สุดที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมานั้น ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยธรรมชาติที่ไม่ได้จงใจทำให้มันงดงาม ‘มนุษย์’ เรื่องราวของความแตกต่าง การเติบโต ล้วนงดงามเสมอ ความงามเป็นเหมือนสิ่งจำเป็นที่ใช้หายใจ ให้มนุษย์มีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และสามารถก้าวต่อไปในความงามจากธรรมชาติได้ ทุกสิ่งงดงามเพราะมันดำรงอยู่

เราเลยอยากแนะนำหนังสือดี ๆ อีกหนึ่งเล่มที่จะช่วยให้เราเข้าใจความไม่สมบูรณ์ของชีวิต

หนังสือ วะบิ ซะบิ : แด่ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต '