วอร์มอัพสมองช่วงโรงเรียนปิด B2S CLUB ชวนน้องๆ ป.2-ม.6 ฝึกทำโจทย์ฟรีกับบัณฑิตแนะแนว

Reviewed by B2S , Date 08 Jan 21

Book Learning

B2S SMART TO U(niversity) ติวออนไลน์น์เรียนได้ทุกที่


วอร์มอัพสมองช่วงโรงเรียนปิด B2S CLUB ชวนน้องๆ ประถม 2-6 และมัธยม 1-6 ฝึกทำโจทย์ เตรียมความพร้อมอยู่ที่บ้าน ฟรี! กับบัณฑิตแนะแนว 5 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ อังกฤษ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์


เพียงทำตามขึ้นตอนดังนี้ 


1. สแกน QR CODE ด้านล่าง แล้วadd line 
2. เลือกคลิกฝึกทำโจทย์ที่เมนูหมายเลข 5 
3. เลือกระดับชั้น
4. เลือกวิชาที่ต้องการฝึก 
5. เริ่มต้นฝึกทำโจทย์กันได้เลย 

© 2020 B2S Club, All rights reserved. Web design by 1001CLICK.