รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องหุ้น

รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องหุ้น

Book details

เป็นหนังสือที่ตลาดหลักทรัพย์ถือลิขสิทธิ์อยู่ และรศ.จิรัตน์ สังข์แก้ว เป็นผู้เขียน เริ่มจากการอธิบายว่าหุ้นคืออะไร และจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนดี ถ้าต้องการเลือกลงทุนหุ้น จะเลือกอย่างไร พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน ปี 2549เป็นหนังสือที่ตลาดหลักทรัพย์ถือลิขสิทธิ์อยู่ และรศ.จิรัตน์ สังข์แก้ว เป็นผู้เขียน เริ่มจากการอธิบายว่าหุ้นคืออะไร และจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนดี ถ้าต้องการเลือกลงทุนหุ้น จะเลือกอย่างไร พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน ปี 2549

Author

รศ.จิรัตน์ สังข์แก้ว

Translator

-

Publisher

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Page

237

Book category

ความรู้ทั่วไป

Price

120 baht

ISBN

974-93714-1-0

Review by

เพ็ญพิมล

Review details

เล่มนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ และต้องการศึกษาหุ้นอย่างจริงจัง เนื่องจาก อ.จิรัตน์ เขียนตำราเรียนสำหรับนศ.ปริญญาตรี สาขาการเงินมาแล้ว ชื่อเรื่องว่า "หลักการลงทุน" ซึ่งมีความยากและเน้นวิธีการคำนวนหามูลค่าหุ้น ดังนั้น เล่มนี้ จึงเหมาะซื้อเก็บไว้อ่านตลอด อ่านง่าย และไม่ล้าสมัย เพราะไม่ได้เน้นเหตุการณ์ปัจจุบัน แต่เน้นพื้นฐาน โครงสร้าง จึงใช้อ่านได้ตลอด

Review date

21 มิ.ย. 65