ศิลปะแห่งการชนะใจคน

ศิลปะแห่งการชนะใจคน

Book details

หนังสือเน้นไปที่การสื่อสารระหว่างบุคคล มีข้อควรทำ และข้อที่ไม่ควรทำต่างๆ รวมไปจนถึงวิธีการพูดต่อหน้าสาธารณชนอีกด้วย ตีพิมพ์ ครั้งที่3 ในปี 2546หนังสือเน้นไปที่การสื่อสารระหว่างบุคคล มีข้อควรทำ และข้อที่ไม่ควรทำต่างๆ รวมไปจนถึงวิธีการพูดต่อหน้าสาธารณชนอีกด้วย ตีพิมพ์ ครั้งที่3 ในปี 2546

Author

อนันยช

Translator

-

Publisher

ไพลิน

Page

111

Book category

พัฒนาตนเอง

Price

95 baht

ISBN

974-753-73-9

Review by

เพ็ญพิมล

Review details

หากต้องการชนะใจคนอื่น บางทีการทำดี มันก็เห็นผลช้าเกินไป ดังนั้น ถ้าต้องการเห็นผลที่เร็วขึ้น ก็น่าจะเป็นการพูด หรือสื่อสารอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดใจให้คนมาสนใจได้ และหนังสือเล่มนี้ ก็บอกวิธีไว้อย่างละเอียดเลย นี่ล่ะ ที่เขาพูดกันว่า "พูดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"

Review date

15 มิ.ย. 65