สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับ ความปกติ

สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับ ความปกติ

Book details

หนังสือที่ใช้ชื่อเรื่อง "สงสัยมั้ย ธรรมะ" มีหลายเล่ม เช่น 1) สงสัยมั้ย ธรรมะ 2) สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับรู้ทันทุกข์ 3) สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับทุกข์ไม่มีจริง 4) สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับความปกติ 5) สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับเหตุสมควรทุกข์ไม่มีในโลก และเล่มอื่นๆอีกหลายเล่ม ซึ่งเล่มนี้ เป็นลำดับที่ 4 ของชุดนี้หนังสือที่ใช้ชื่อเรื่อง "สงสัยมั้ย ธรรมะ" มีหลายเล่ม เช่น 1) สงสัยมั้ย ธรรมะ 2) สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับรู้ทันทุกข์ 3) สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับทุกข์ไม่มีจริง 4) สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับความปกติ 5) สงสัยมั้ย ธรรมะ ฉบับเหตุสมควรทุกข์ไม่มีในโลก และเล่มอื่นๆอีกหลายเล่ม ซึ่งเล่มนี้ เป็นลำดับที่ 4 ของชุดนี้

Author

ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง

Translator

-

Publisher

A THING

Page

158

Book category

ธรรมะ

Price

165 baht

ISBN

978-616-8013-07-6

Review by

เพ็ญพิมล

Review details

เมื่อยังไม่เจอความทุกข์ ก็คิดว่าธรรมะเป็นเหมือนเรื่องไกลตัว และน่าเบื่อ ทำให้ชีวิตหมดความรื่นรมย์ แต่คนเรานั้น ต้องพบเจอกับสิ่งที่ทำให้ดีใจ และสิ่งที่ทำให้เสียใจ สลับกันไปมาอย่างนี้ตลอดชีวิต เมื่อถึงคราวดีใจก็ลิงโลดสุดขีด แต่เมื่อเสียใจก็ราวกับว่าชีวิตจะแตกดับ จิตใจถูกเหวี่ยงไปมา เหมือนอยู่ท่ามกลางคลื่นในทะเลไม่มีวันได้พัก ชีวิตไม่รู้สึกถึงความปกติเลย ถ้าได้เรียนรู้ธรรมะ จะได้รับรู้ว่าความปกตินั้นเป็นอย่างไร

Review date

21 มิ.ย. 65