ตำราหมอดู ไพ่อี้จิง

ตำราหมอดู ไพ่อี้จิง

Book details

เป็นหนังสือที่หายากไปแล้ว เพราะตีพิมพ์ เมื่อธันวาคม 2536 แล้วยังไม่พิมพ์ออกมาอีกเลย สำหรับหนังสือแปลเล่มนี้ และสำหรับไพ่อี้จิงที่แถมมากับหนังสือ ก็ยิ่งหายากกว่าอีกด้วย อี้จิงเป็นศาสตร์การทำนายอนาคตของจีน ซึ่งเผยแพร่ต่อมากันเป็นพันปีแล้ว ซึ่งเป็นการทำนายจากการนำเส้นตรง 2 แบบ คือ แบบเส้นทึบ หรือแบบเส้นประ มาเรียงกัน 6 เส้น หลังจากเริ่มทำนายจากเส้นล่างสุด ไปหาบนสุด ซึ่งการเรียงเส้นแบบนี้ จะได้การเรียงทั้งหมด 64 แบบเป็นหนังสือที่หายากไปแล้ว เพราะตีพิมพ์ เมื่อธันวาคม 2536 แล้วยังไม่พิมพ์ออกมาอีกเลย สำหรับหนังสือแปลเล่มนี้ และสำหรับไพ่อี้จิงที่แถมมากับหนังสือ ก็ยิ่งหายากกว่าอีกด้วย อี้จิงเป็นศาสตร์การทำนายอนาคตของจีน ซึ่งเผยแพร่ต่อมากันเป็นพันปีแล้ว ซึ่งเป็นการทำนายจากการนำเส้นตรง 2 แบบ คือ แบบเส้นทึบ หรือแบบเส้นประ มาเรียงกัน 6 เส้น หลังจากเริ่มทำนายจากเส้นล่างสุด ไปหาบนสุด ซึ่งการเรียงเส้นแบบนี้ จะได้การเรียงทั้งหมด 64 แบบ

Author

RICHARD GIL

Translator

พิเชษฐ์

Publisher

หมึกจีน

Page

211

Book category

อื่นๆ

Price

115 baht

ISBN

0

Review by

เพ็ญพิมล

Review details

การทำนายอนาคตด้วยไพ่อี้จิง จะมีคำตอบ 64 แบบ ซึ่งคุณจะมีคำถามใดๆก็ตาม คำตอบก็จะอยู่ใน 64 คำตอบนี้ และการแปลคำทำนายของไพ่อี้จิงในเล่มอื่นๆก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความของผู้เขียน หรือผู้แปล และในเล่มนี้ การแปลความหมายในแต่ละเส้น ในบางทีก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากบางเส้นจะแนะนำวิธีแก้ไขไว้ให้ ดังนั้น ขอแนะนำให้อ่านความหมายพื้นฐาน จะได้ข้อสรุปที่ง่ายขึ้น

Review date

15 มิ.ย. 65