Have a Nice Life! 12 นิสัยเปลี่ยนชีวิต

Have a Nice Life! 12 นิสัยเปลี่ยนชีวิต

Book details

เป็นหนังสือที่แนะนำให้เราสร้างนิสัย 12 อย่าง แบ่งเป็นเดือนละอย่าง เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ดีในมุมมองที่เราจะพอใจในชีวิตมากกว่าเดิมในเวลาหนึ่งปี หนังสือที่เหมาะเป็นของขวัญให้ตัวเองและคนที่เรารัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นเป็นหนังสือที่แนะนำให้เราสร้างนิสัย 12 อย่าง แบ่งเป็นเดือนละอย่าง เพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ดีในมุมมองที่เราจะพอใจในชีวิตมากกว่าเดิมในเวลาหนึ่งปี หนังสือที่เหมาะเป็นของขวัญให้ตัวเองและคนที่เรารัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น

Author

นิ้วกลม

Translator

-

Publisher

KOOB

Page

-

Book category

พัฒนาตนเอง

Price

ISBN

9786167942742

Review by

Nawarat

Review details

จากประสบการณ์การอ่านหนังสือ การพูดคุยกับผู้คนอย่างโชกโชนของคุณนิ้วกลม ทำให้นิสัยแต่ละอย่างดูง่ายและปฏิบัติตามได้จริง ตามตัวอย่างที่ยกให้เห็นประกอบแต่ละบท นิสัยที่ดีขึ้นเดือนละอย่าง ทุกนิสัยเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่เมื่อมีเรื่องราวความสำเร็จของคนอื่นมาประกอบ ก็ชักชวนให้น่าทดลองทำตามเพื่อ have a nice life!

Review date

02 มิ.ย. 65