I Decided to Live as Myself

I Decided to Live as Myself

Book details

การมองดูชีวิิตของคนอื่นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ เราสอดส่องชีวิตของคนอื่นเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น แต่เราต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นความทุกข์ของตัวเอง ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ควรนำความอยากรู้อยากเห็นนั้นมาสำรวจชีวิตของเราเองมากกว่า ดังนั้น จงอย่าเป็นผู้ชมในชีวิตของคนอื่น เพราะสำหรับตัวเราแล้ว ชีวิตของเราสำคัญกว่าชีวิตของพวกเขาที่สรุปมาให้ดูเพียงรูปภาพไม่กี่รูป อย่าพยายามทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลยนะการมองดูชีวิิตของคนอื่นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ เราสอดส่องชีวิตของคนอื่นเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น แต่เราต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นความทุกข์ของตัวเอง ซึ่งความอยากรู้อยากเห็นนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ควรนำความอยากรู้อยากเห็นนั้นมาสำรวจชีวิตของเราเองมากกว่า ดังนั้น จงอย่าเป็นผู้ชมในชีวิตของคนอื่น เพราะสำหรับตัวเราแล้ว ชีวิตของเราสำคัญกว่าชีวิตของพวกเขาที่สรุปมาให้ดูเพียงรูปภาพไม่กี่รูป อย่าพยายามทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เลยนะ

Author

Kim Suhyun

Translator

พัชรางสุ์

Publisher

แจ่มใส

Page

285

Book category

เรื่องสั้น

Price

319 baht

ISBN

978-616-06-2402-7

Review by

นลินธร

Review details

หนังสือเล่มนี้คล้ายจะเป็นหนังสือ How to เพื่อการใช้ชีวิต มี To do list หลายหัวข้อให้เราค่อย ๆ เรียนรู้และสำรวจตัวเอง การยกตัวอย่างเรื่องราวและสอดแทรกคำแนะนำในการแก้ไข หรือแนวทางการใช้ชีวิตที่ควรเป็นของผู้เขียน ช่วยให้อ่านเพลินและดำดิ่งไปกับเรื่องราวเหล่านั้นได้ง่าย ๆ รวมทั้งสีสันและภาพประกอบของเรื่องที่เน้นไปในโทนสดใส ก็ชวนให้เรารู้สึกไปด้วยว่าชีวิตนั้นไม่ได้แย่ไปเสียทั้งหมด การนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นเป็นเรื่องที่มีแต่ทำแล้วรู้สึกแย่ ดังนั้นเมื่อชีวิตเป็นของเรา เราก็ควรใช้ในแบบที่เราพอใจที่จะเป็น

Review date

24 พ.ค. 65