เรือนมยุรา

เรือนมยุรา

Book details

นกยูงเดินนำหน้าขึ้นเรือนไปก่อน หล่อนไม่ได้ล่วงรู้เลยว่า ทันทีที่ร่างของวีร์ลอดพ้นประตูเรือนอาถรรพณ์ที่พระยาเทพสงครามกระทำไว้ ก็ถึงกาลเสื่อมสูญลง ไม่ผิดอะไรกับเด็ดเส้นด้ายอันขาดเปื่อยเต็มที่แล้วให้ขาดสะบั้นภายในหอพระ นกยูงสำริดซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคง เป็นเวลานับสองร้อยกว่าปีมนุษย์นับแต่วันประกอบพิธีเกิดอาการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนถูกจับเขย่า โงนเงนอยู่บนฐานเพียงครู่เดียว ก็ล้มฟาดลงมาร่วงหลุดออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนลำตัวและส่วนแพนหางวงกลมเคยประกบเข้าด้วยขยับเขยื้อน หมุนแพนหาง บัดนี้แพนหางตกกลิ้งลงจากแผ่น ส่วนตัวนกยูงล้มลงบนแท่นเหมือนถูกผลักด้วยมือที่มองไม่เห็น เวลาภายนอกและภายในบ้านถูกปรับเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เรือนไทยซึ้งเร้นอยู่ในอีกมิติหนึ่งของกาลเวลา ค่อยปรากฏสลัวรางขึ้นเหมือนภาพเงาในกลุ่มหมอกนกยูงเดินนำหน้าขึ้นเรือนไปก่อน หล่อนไม่ได้ล่วงรู้เลยว่า ทันทีที่ร่างของวีร์ลอดพ้นประตูเรือนอาถรรพณ์ที่พระยาเทพสงครามกระทำไว้ ก็ถึงกาลเสื่อมสูญลง ไม่ผิดอะไรกับเด็ดเส้นด้ายอันขาดเปื่อยเต็มที่แล้วให้ขาดสะบั้นภายในหอพระ นกยูงสำริดซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่อย่างมั่นคง เป็นเวลานับสองร้อยกว่าปีมนุษย์นับแต่วันประกอบพิธีเกิดอาการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนถูกจับเขย่า โงนเงนอยู่บนฐานเพียงครู่เดียว ก็ล้มฟาดลงมาร่วงหลุดออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนลำตัวและส่วนแพนหางวงกลมเคยประกบเข้าด้วยขยับเขยื้อน หมุนแพนหาง บัดนี้แพนหางตกกลิ้งลงจากแผ่น ส่วนตัวนกยูงล้มลงบนแท่นเหมือนถูกผลักด้วยมือที่มองไม่เห็น เวลาภายนอกและภายในบ้านถูกปรับเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เรือนไทยซึ้งเร้นอยู่ในอีกมิติหนึ่งของกาลเวลา ค่อยปรากฏสลัวรางขึ้นเหมือนภาพเงาในกลุ่มหมอก

Author

แก้วเก้า

Translator

-

Publisher

อรุณ

Page

802

Book category

นิยายไทย

Price

545 baht

ISBN

9786161820565

Review by

ปุณณภา

Review details

เรือนมยุราได้เซ็ทฉากไว้ในสมัยอยุธยาตอนปลายช่วงกรุงแตก เนื้อเรื่องได้มีการบรรยายถึงเกร็ดต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการบรรยายถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนได้เป็นอย่าดี ผ่านสำนวนภาษาของคุณแก้วเก้า นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความดีและความน่ากลัวของมนุษย์ผ่านสายสัมพันธ์ของตัวละครหลาย ๆ ตัวภายในเรื่องอีกด้วย

Review date

20 พ.ค. 65