เรื่องสั้น เรื่องเศร้า บรรเทาใจ

เรื่องสั้น เรื่องเศร้า บรรเทาใจ

Book details

เรื่องสั้น เรื่องเศร้า บรรเทาใจ 

“ฉันกลายเป็นคนเข้มแข็งอย่างที่อยากเป็น อาการโหยหาใครสักคนไม่มีเหลือ พูดอีกอย่าง เหมือนว่าฉันเหลือเพียงชีวิต แต่สูญหายทางจิตใจ” — ไทเปมีน้ำตาโปรยปรายเป็นบางแห่ง 

“แต่พอเอาเข้าจริงๆ ฉันก็รักชีวิตนี้มากเลยนะ รักทั้งๆ ที่มันเต็มไปด้วยเรื่องที่เราเกลียดนี่ล่ะ” — ทานยาหลังอาหาร แล้วดื่มน้ำตามากๆ ตีพิมพ์ครั้งที่ 4เรื่องสั้น เรื่องเศร้า บรรเทาใจ 

“ฉันกลายเป็นคนเข้มแข็งอย่างที่อยากเป็น อาการโหยหาใครสักคนไม่มีเหลือ พูดอีกอย่าง เหมือนว่าฉันเหลือเพียงชีวิต แต่สูญหายทางจิตใจ” — ไทเปมีน้ำตาโปรยปรายเป็นบางแห่ง 

“แต่พอเอาเข้าจริงๆ ฉันก็รักชีวิตนี้มากเลยนะ รักทั้งๆ ที่มันเต็มไปด้วยเรื่องที่เราเกลียดนี่ล่ะ” — ทานยาหลังอาหาร แล้วดื่มน้ำตามากๆ ตีพิมพ์ครั้งที่ 4Author

-

Translator

-

Publisher

-

Page

-

Book category

-

Price

ISBN

-

Review by

Review details

-

Review date

30 มี.ค. 63