แปดขุนเขา

Book details

ชายหนุ่มสองคนที่เป็นเพื่อนรักกัน คนหนึ่งออกเดินทางเพื่อพิชิตภูเขาทั่วโลก แต่อีกคนกลับติดอยู่กับภูเขาไม่ยอมจากไปไหน แล้วใครกันคือผู้พิชิตสารัตถะที่แท้จริงของชีวิตชายหนุ่มสองคนที่เป็นเพื่อนรักกัน คนหนึ่งออกเดินทางเพื่อพิชิตภูเขาทั่วโลก แต่อีกคนกลับติดอยู่กับภูเขาไม่ยอมจากไปไหน แล้วใครกันคือผู้พิชิตสารัตถะที่แท้จริงของชีวิต

Author

เปาโล คนเญตติ

Translator

-

Publisher

อ่านอิตาลี

Page

204

Book category

นิยายแปล

Price

250 baht

ISBN

978-616-93487-8-8

Review by

กวินทิพย์

Review details

หนังสือที่นักปีนเขาจะต้องหลงใหลจนวางไม่ลง ประการแรกที่ต้องกล่าวชื่นชมคือความละเอียดทางภาษา ทั้งบรรยายและพรรณณาโวหาร ซึ่งทั้งผู้เขียนและผู้แปลสามารถร้อยเรียงถ้อยคำออกมาได้อย่างสละสลวย แม้แต่คนที่ไม่เคยไปเดินภูเขาสักครั้งแบบตัวผู้อ่านเอง ยังเกิดจินตภาพอันชัดเจนในหัวถึงสถานที่ต่าง ๆ ในเรื่อง ประการที่สองคือความละเอียดและเชื่องช้าของเนื้อเรื่องที่เข้ากับบริบทความเป็นภูเขาอย่างมาก นวนิยายเล่มนี้เล่าตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยแก่ของชายสองคนที่เป็นเพื่อนกันได้เพราะภูเขา แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและเส้นทางชีวิตของตัวละครที่นอกจากจะดูสมจริงมากแล้ว ยังเต็มไปด้วยความเหงา ความทุกข์ ความสุข ครบครันในเรื่องเดียว

Review date

06 ก.ค. 64