สรุปสังคม ม.ปลาย New Edition ฉบับปรัปปรุงใหม่

สรุปสังคม ม.ปลาย New Edition ฉบับปรัปปรุงใหม่

Book details

-

-

Author

ศิวพล ชมพูพันธ์

Translator

-

Publisher

ดรีมเวิร์ค จุฬา

Page

-

Book category

คู่มือเตรียมสอบ

Price

240 baht

ISBN

9786164458345

Review by

Review details

ครอบคลุมเนื้อหา รองรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ รวมทั้งสนามสอบเข้ารับราชการ ในเล่มนี้เนื้อหายังคงเค้าโครงแบบเดิม 5 สาระ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอบางหัวห้อเพื่อให้ดูกระชับและน่าสนใจขึ้นพร้อมกับการเพิ่มเติมรายละเอียดที่อาจตกหล่นไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื้อหาในส่วนหน้าที่พลเมือง เรื่องรัฐธรรมนูญ จะปรับใหม่ทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการเก็งข้อสอบเข้าไปอีกหลายชุดใหญ่เพื่อเป็นแบบฝึกหัดให้น้องๆได้เตรียมตัวสอบกันอย่างมั่นใจ โดยใน New Edition ฉบับปรับปรุงใหม่ เนื้อหาในเล่มยังปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสาระนอกตำราเรียนบางประเด็นที่จำเป็นและทันต่อสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ด้วย


Review date

15 มิ.ย. 63