ตะลุยโจทย์ Grammar 1,500 ข้อ

ตะลุยโจทย์ Grammar 1,500 ข้อ

Book details

สรุปเข้มเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นครบสมบูรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง ท้าทายแนวข้อสอบครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ติวเข้ม ม.ปลายและมหาวิทยาลัย เติมเต็มความมั่นใจแก่ผู้เรียนทุกคน


สรุปเข้มเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นครบสมบูรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง ท้าทายแนวข้อสอบครอบคลุมทุกประเด็นพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ติวเข้ม ม.ปลายและมหาวิทยาลัย เติมเต็มความมั่นใจแก่ผู้เรียนทุกคน


Author

ศุภวัฒน์ พุกเจริญ

Translator

-

Publisher

ศุภวัฒน์ พุกเจริญ

Page

-

Book category

คู่มือเตรียมสอบ

Price

190 baht

ISBN

9786163359643

Review by

Review details

ชัดเจนทุกประเด็นในเล่มเดียว สรุปเข้มเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นครบสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยตัวเอง ท้าทายแนวข้อสอบครอบคลุมทุกประเด็น พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย ติวเข้ม ม.ปลายและมหาวิทยาลัย พร้อมเติมเต็มความมั่นใจแก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคน!


สารบัญ

Chapter 1 Part of Speech 

Chapter 2 Noun 

Chapter 3 Article 

Chapter 4 Quantifier 

Chapter 5 Pronoun 

Chapter 6 Subject-Verb Agreement 

Chapter 7 Present Tenses 

Chapter 8 Past Tenses 

Chapter 9 Future Tenses 

Chapter 10 Passive Voice


Review date

15 มิ.ย. 63