สรุปหลัก+ ข้อสอบเข้มคณิตศาสตร์สอบเข้าม.4 และO-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100

สรุปหลัก+ ข้อสอบเข้มคณิตศาสตร์สอบเข้าม.4 และO-NET ม.3 มั่นใจเต็ม 100

Book details

แนวข้อสอบเสมือนจริงที่คัดมาจากชุดข้อสอบจริงทั้งข้อสอบเข้าม.4 และชุดข้อสอบ O-NET ในช่วง 2 – 3 ปีล่าสุด มั่นใจได้ว่าสอดคล้อง และตรงตามหลักสูตรอย่างแน่นอน


แนวข้อสอบเสมือนจริงที่คัดมาจากชุดข้อสอบจริงทั้งข้อสอบเข้าม.4 และชุดข้อสอบ O-NET ในช่วง 2 – 3 ปีล่าสุด มั่นใจได้ว่าสอดคล้อง และตรงตามหลักสูตรอย่างแน่นอน


Author

รักษิตภัษต์ โชติกิตติไพศาล

Translator

-

Publisher

INFO PRESS

Page

-

Book category

คู่มือเตรียมสอบ

Price

200 baht

ISBN

9786164871199

Review by

Review details

ช่วยให้น้องๆ พัฒนาการทำโจทย์ และการวิเคราะห์โจทย์คณิตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเพิ่มคะแนนในการทำข้อสอบได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงที่คัดมาจากชุดข้อสอบจริงทั้งข้อสอบเข้าม.4 และชุดข้อสอบ O-NET ในช่วง 2 – 3 ปีล่าสุด มั่นใจได้ว่าสอดคล้อง และตรงตามหลักสูตรอย่างแน่นอน


Review date

08 ก.ค. 63