อย่าตายก่อนลูกโต

อย่าตายก่อนลูกโต

Book details

รวบรวมเคล็ดลับการเลี้ยงดูลูกน้อยและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่เหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต


รวบรวมเคล็ดลับการเลี้ยงดูลูกน้อยและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่เหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต


Author

อัจฉริยะ ควรทิพย์

Translator

-

Publisher

KNOW HOW สำนักพิมพ์

Page

-

Book category

พัฒนาตนเอง

Price

200 baht

ISBN

9786164417267

Review by

Review details

ลูกเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ เตรียมเบ็ดไว้ให้ลูก เราทุกคนกลัวที่จะตาย...ก่อนลูกจะโต สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้...คืออบรมให้มีวิธีคิดที่ดี เบ็ดในที่นี้คือเครื่องมือในการดำรงชีวิต ซึ่งไม่ว่าในสถานการณ์ใดเขาก็จะเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์


กำแพงที่แน่นหนาและแข็งแรงย่อมกันศัตรูจากภายนอก ไม่ให้กล้ำกรายเข้ามาหลังกำแพงได้ง่าย เปรียบเสมือนจิตใจเด็ก หากได้รับวัคซีนใจที่เข้มแข็งย่อมฟันฝ่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ที่รายล้อมตัวเขาอย่างยืนหยัด และมั่นคงได้อย่างยาวนาน และหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างวัคซีนใจให้กับลูกก็คือ พ่อแม่นั่นเอง


Review date

08 ก.ค. 63