พลังแห่งการอ่านออกเสียง

พลังแห่งการอ่านออกเสียง

Book details

หนังสือเล่มนี้คือคู่มือการหว่านและฟูมฟักเมล็ดพันธุ์ของเด็กแห่งอนาคต ผ่าน  พลังแห่งการอ่านออกเสียง จุดเริ่มต้นเล็กๆที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้ หนังสือสุดคลาสสิกว่าด้วยการอ่านออกเสียงให้เด็กซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก 


หนึ่งในรายชื่อหนังสือ 75 เล่มที่สำนักพิมพ์ Penguin Books ยกให้เป็นหนังสือสำคัญที่สุดที่เคยจัดพิมพ์มาในประวัติศาสตร์ 75 ปีของสำนักพิมพ์

#TB #Children


หนังสือเล่มนี้คือคู่มือการหว่านและฟูมฟักเมล็ดพันธุ์ของเด็กแห่งอนาคต ผ่าน  พลังแห่งการอ่านออกเสียง จุดเริ่มต้นเล็กๆที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้ หนังสือสุดคลาสสิกว่าด้วยการอ่านออกเสียงให้เด็กซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก 


หนึ่งในรายชื่อหนังสือ 75 เล่มที่สำนักพิมพ์ Penguin Books ยกให้เป็นหนังสือสำคัญที่สุดที่เคยจัดพิมพ์มาในประวัติศาสตร์ 75 ปีของสำนักพิมพ์

#TB #Children


Author

-

Translator

-

Publisher

-

Page

-

Book category

-

Price

ISBN

-

Review by

Review details

-

Review date

30 มี.ค. 63