เตรียมสอบ ก.พ.

เตรียมสอบ ก.พ.

Book details

แนะนำสินค้าไฮไลท์เดือน มีนาคม 2563 เตรียมสอบ ก.พ.ปี 63 ใหม่ล่าสุดเพิ่มเติม " วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี"

1.สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี )

ผู้เขียน : อ.ปฏิญญา นาฬิเกร์ และ อ.เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร

สำนักพิมพ์: ธิงค์บียอนด์

ราคา  : 335 บาท

2.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ภาค ก. ตามหลักเกณฑ์ใหม่

(เพิ่มเติม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

ผู้เขียน : อ.อุดม สุขทอง

สำนักพิมพ์: อินโฟเพรส

ราคา    : 275 บาท


แนะนำสินค้าไฮไลท์เดือน มีนาคม 2563 เตรียมสอบ ก.พ.ปี 63 ใหม่ล่าสุดเพิ่มเติม " วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี"

1.สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี )

ผู้เขียน : อ.ปฏิญญา นาฬิเกร์ และ อ.เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร

สำนักพิมพ์: ธิงค์บียอนด์

ราคา  : 335 บาท

2.คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ภาค ก. ตามหลักเกณฑ์ใหม่

(เพิ่มเติม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

ผู้เขียน : อ.อุดม สุขทอง

สำนักพิมพ์: อินโฟเพรส

ราคา    : 275 บาท


Author

อ.ปฏิญญา นาฬิเกร์ และ อ.เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร

Translator

-

Publisher

ธิงค์บียอนด์

Page

-

Book category

-

Price

335 baht

ISBN

-

Review by

Review details

-

Review date

30 มี.ค. 63