NFT Workshop : จาก Passion สู่ผลงาน NFT

NFT Workshop


Workshop หัวข้อ : จาก Passion สู่ผลงาน NFT ​

ช่วงเช้า คุณวีระชัย  ดวงพลา (The Duang)​

10:00 – 11:00 : การหาแรงบันดาลใจ ในการสร้างผลงานศิลปะ ​

11:00 – 12:00 : Workshop สร้างผลงานจากแรงบันดาลใจ ​

วาดภาพในงานพร้อมกิจกรรมลุ้นรับภาพวาดพร้อมลายเซ็นต์สุดพิเศษจากคุณ The Duang​

ถาม-ตอบ