มาซื้อบ่อย...POINT ยิ่งเพิ่ม ที่ B2S

Special Offer
วันที่ : 01 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64

 เงื่อนไข

• รับคะแนนสูงสุด 3 เท่า ตลอดเดือน เมื่อช้อปที่ B2S ทุกสาขา โดยมียอดซื้อ 500 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ

   - รับคะแนน 2 เท่า เมื่อช้อป 2 วัน ที่ B2S ทุกสาขา โดยมียอดซื้อ 500 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ

   - รับคะแนน 3 เท่า เมื่อช้อป 3 วัน ขึ้นไป ที่ B2S ทุกสาขา โดยมียอดซื้อ 500 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ

• กรุณาตรวจสอบชื่อ – สกุล และหมายเลขบัตร The 1 บนใบเสร็จรับเงินทุกครั้งหลังการซื้อบริษัทจะไม่ปรับคะแนนให้ในกรณีที่ลูกค้าลืมแจ้งหมายเลขบัตร The 1 หรือแจ้งหมายเลขบัตร The 1 ผิด

• ร่วมรายการได้ที่ บีทูเอส ทุกสาขา, B2S Thailand Chat&Shop, Line Chat&Shop สาขา และ inbox ผ่าน Facebook B2S Thailand (ยกเว้น สาขาอู่ตะเภา, Magazine corner, พื้นที่ขายพิเศษ, การซื้อสินค้าผ่าน JD Central และเว็บไซต์)

   - B2S Thailand Chat&Shop >> คลิก

   - Line Chat&Shop สาขา >> คลิก
   - Inbox ผ่าน Facebook B2S Thailand >> คลิก

• คะแนนจะถูกเพิ่มให้อัตโนมัติภายใน 14 วัน หลังจบรายการ

• จำกัด 2,000 คะแนน ต่อ 1 สมาชิก ตลอดรายการ

• ระยะเวลาการร่วมรายการ 1 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© 2020 B2S Club, All rights reserved. Web design by 1001CLICK.