ติววิชา GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์บิ๊ก ภทัพล ขาวสะอาด กับโครงการ B2S Smart to U

โดย B2S , วันที่ 09 มี.ค. 64

Book Learning

ติววิชา GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์บิ๊ก ภทัพล ขาวสะอาด กับโครงการ B2S Smart to U

B2S Smart to U ติวออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ by  B2S CLUB ชวนน้องๆ ผู้รักการเรียนรู้มาสติววิชา GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์บิ๊ก ภทัพล ขาวสะอาด อาจารย์ผู้สอน GAT ความคิดเชื่อมโยงให้กับโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เจ้าของหนังสือขายดี GAT เชื่อมโยงนอกกรอบ สนพ. Ganbatte

© 2020 B2S Club, All rights reserved. Web design by 1001CLICK.