เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับอยู่สบาย ไปสบาย

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว ฉบับอยู่สบาย ไปสบาย

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือแนวธรรมะ เป็นการตอบคำถามจากผู้ที่ถามเข้ามา โดยแบ่งหัวข้อตามจำนวนคำถามที่ถามกันเข้ามา จากราคาปกติ 235 ลดพิเศษเหลือ 59 บาท ซึ่งหนังสือเรื่อง "เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว" เป็นแนวการเขียนแบบการตอบคำถาม ซึ่งมีทั้งหมด 12 เล่ม ส่วนเล่มนี้ เป็นการเลือกคำถามมาจาก 12 เล่ม แล้วนำมาพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ใช้ชื่อว่า "เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับอยู่สบาย ไปสบาย"หนังสือแนวธรรมะ เป็นการตอบคำถามจากผู้ที่ถามเข้ามา โดยแบ่งหัวข้อตามจำนวนคำถามที่ถามกันเข้ามา จากราคาปกติ 235 ลดพิเศษเหลือ 59 บาท ซึ่งหนังสือเรื่อง "เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว" เป็นแนวการเขียนแบบการตอบคำถาม ซึ่งมีทั้งหมด 12 เล่ม ส่วนเล่มนี้ เป็นการเลือกคำถามมาจาก 12 เล่ม แล้วนำมาพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ใช้ชื่อว่า "เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับอยู่สบาย ไปสบาย"

ผู้เขียน

ดังตฤณ

ผู้แปล

-

สำนักพิมพ์

ฮาวฟาร์

หน้า

255

ประเภทหนังสือ

ธรรมะ

ราคา

59 บาท

ISBN

978-616-90186-5-0

รีวิวโดย

เพ็ญพิมล

รายละเอียดรีวิว

จากการตอบคำถามโดยยึดตามหลักธรรมะ จากผู้ที่ถามเข้ามา จำนวน 55 คำถาม ซึ่งคุณดังตฤณได้ตอบคำถามและขยายความเพิ่มเติม ได้บอกสาเหตุและชี้แนะแนวทางแก้ไขไ้ว้อีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่ได้รับคำตอบเหล่านี้ ก็น่าจะไม่กลับมาเป็นทุกข์เพราะเรื่องเดิมๆเหล่านี้อีก แต่สำหรับผู้อ่านก็ได้ข้อคิดดีๆที่นำไปใช้ได้อีกด้วย

วันที่รีวิว

15 มิ.ย. 65