พลังแห่งการอ่านออกเสียง

พลังแห่งการอ่านออกเสียง

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้คือคู่มือการหว่านและฟูมฟักเมล็ดพันธุ์ของเด็กแห่งอนาคต ผ่าน  พลังแห่งการอ่านออกเสียง จุดเริ่มต้นเล็กๆที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้ หนังสือสุดคลาสสิกว่าด้วยการอ่านออกเสียงให้เด็กซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก 


หนึ่งในรายชื่อหนังสือ 75 เล่มที่สำนักพิมพ์ Penguin Books ยกให้เป็นหนังสือสำคัญที่สุดที่เคยจัดพิมพ์มาในประวัติศาสตร์ 75 ปีของสำนักพิมพ์

#TB #Children


หนังสือเล่มนี้คือคู่มือการหว่านและฟูมฟักเมล็ดพันธุ์ของเด็กแห่งอนาคต ผ่าน  พลังแห่งการอ่านออกเสียง จุดเริ่มต้นเล็กๆที่สร้างความยิ่งใหญ่ได้ หนังสือสุดคลาสสิกว่าด้วยการอ่านออกเสียงให้เด็กซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก 


หนึ่งในรายชื่อหนังสือ 75 เล่มที่สำนักพิมพ์ Penguin Books ยกให้เป็นหนังสือสำคัญที่สุดที่เคยจัดพิมพ์มาในประวัติศาสตร์ 75 ปีของสำนักพิมพ์

#TB #Children


ผู้เขียน

-

ผู้แปล

-

สำนักพิมพ์

-

หน้า

-

ประเภทหนังสือ

-

ราคา

ISBN

-

รีวิวโดย

รายละเอียดรีวิว

-

วันที่รีวิว

30 มี.ค. 63