ลงทะเบียนเข้าฟังคอร์สออนไลน์ "The Bitcoin Standard ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง”

ลงทะเบียนเข้าฟังคอร์สออนไลน์ "The Bitcoin Standard ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลาง”

กติกา/เงื่อนไข  

โปรโมชั่นเสริมพิเศษ เมื่อซื้อหนังสือ The Bitcoin Standard กับ หนังสือโลโก้ซีเอ็ดหรือหนังสือในเครือ ครบ 600 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว) (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ)

รับฟรี เข้าฟังเสวนาออนไลน์ The Bitcoin Standard  ผ่าน zoom ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 (1 ที่นั่ง)

 


หมายเหตุ : 

  • คอร์สครั้งนี้ไม่สามารถดูย้อนหลัง และสิทธิ์เข้าฟังไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินหรือสินค้าใด ๆ ได้
  • สินค้าสั่งจอง บัตรเติมเงิน การชำระค่าบริการต่าง ๆ ค่าขนส่ง ไม่ร่วมในโปรโมชันนี้


ความคิดเห็น

5.0
กำหนดไฟล์รูป jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 5 MB เท่านั้น