ระเบิดพลังสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม B2S GIFT DESIGN CONTEST 2024 "ขยายเวลาส่งประกวดผลงาน ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2567"

ระเบิดพลังสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม B2S GIFT DESIGN CONTEST 2024

ขั้นตอนการสมัคร และ หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Gift Wrapping Set ในหัวข้อ ‘B2S make your passion come to life’ สร้างสรรค์ผลงาน สื่อถึง Passion (แพชชั่น) ความชอบ ความหลงไหลกับกิจกรรมที่ B2S มีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น เช่น การอ่านหนังสือ, การเขียน, การเรียนรู้, เล่น, การวาดรูป, งานคราฟ, ความสนุก โดยในผลงานต้องไม่มีตราสัญลักษณ์ (Logo) ของ B2S  โดยมีจำนวนชิ้นงานรวม 4 ชิ้น ประกอบด้วย    

 • กระดาษห่อของขวัญ ขนาด 43x59.7 ซม. พิมพ์ลายลงกระดาษสีขาว สีที่ใช้ต้องเป็นรูปแบบ CMYK ไม่มีสีพิเศษ เช่น สีเงิน สีทอง ปั๊มฟอยล์
 • ชิ้นงานสำหรับการตกแต่ง ไม่จำกัดไอเดีย  ยกตัวอย่างเช่น (ริบบิ้น สติ๊กเกอร์ เป็นต้น)  (ไม่ระบุประเภท และวัสดุตกแต่ง) สีใช้ต้องเป็นรูปแบบ CMYK ไม่มีสีพิเศษ 
 • การ์ดอวยพรกระดาษแบบพับครึ่ง ที่ติดไปกับกล่องของขวัญ กางแล้วขนาดไม่เกิน A6 (ไม่กำหนดรูปร่าง และลักษณะกระดาษ) สีใช้ต้องเป็นรูปแบบ CMYK ไม่มีสีพิเศษ
 • ภาพแบบร่างและแนวคิดการตกแต่งร้าน B2S เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศในการจับจ่าย ซื้อสินค้าสำหรับเทศการแห่งการให้ 

2. การส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งมาในรูปแบบ ไฟล์ PDF 1 ไฟล์เท่านั้น  ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยภายในไฟล์จะประกอบด้วย

 • ภาพรวมผลงานการออกแบบ พร้อมแนวคิดใน 1 หน้า A4 ดูตัวอย่างที่นี่ >> https://club.b2s.co.th/th/knowledge-detail/12208/Sample-gift-wrapping-contest
 • ภาพชิ้นงาน 1 ชิ้นงานที่ออกแบบ ต่อ 1 หน้า A4 
 • ภาพแบบร่างการตกแต่งร้าน B2S พร้อมคำอธิบายแนวคิด ใน 1 หน้า A4

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยผู้ประกวดเอง ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ จากผลงานของผู้อื่น รวมถึงไม่เคยเผยแพร่ ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน และผู้เข้าประกวดยินยอมที่จะไม่นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ ในตั้งแต่วันที่ส่งประกวดจนถึงวันประกาศผลและมอบรางวัล

4. ผลงานจะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร สัญลักษณ์ใดๆ ที่บ่งบอกถึงเจ้าของผลงานอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด

5. ผลงานจะต้องไม่สื่อ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม

6. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถ สมัครและอัพโหลดผลงานเข้ามาได้ที่  https://club.b2s.co.th/th/reward-detail/b2s-gift-design-contest-2024

รางวัลการประกวด 
รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

 • สำหรับผลงานอันดับที่ 1 โล่-รางวัลมูลค่า 20,000 บาท ผลงานจะได้ผลิตกระดาษห่อของขวัญใช้ที่ร้าน B2Sทั่วประเทศผู้ชนะได้ร่วมงานกับ B2S ในการตกแต่ง In-Store Display 3 สาขา (พ.ย. 67) สาขาเล็ก สาขากลาง สาขาใหญ่  ผู้แข่งขันต้องจัดตาม Budget ที่ B2S กำหนดให้
 • ผลงานอันดับที่ 2 ประกาศนียบัตร เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท 
 • ผลงานอันดับที่ 3 ประกาศนียบัตร เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท 
 • ผลงานอันดับที่ 4-10 ประกาศนียบัตร gift card B2S 2,000 บาท รวม 7 รางวัล
 • Popular vote 1 รางวัล ประกาศนียบัตร เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

*ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1, 2 และ 3 จะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง หรือส่งตัวแทนในวันประกาศผลและมอบรางวัล

*ผู้ที่ได้รับรางวัล 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ

ระยะเวลาของการประกวด 

29 เม.ย.67 - 20 มิ.ย. 67       เปิดรับผลงานประกวด 

11-15 มิ.ย. 67                         เปิดโหวตรางวัล Popular Vote บนเว็บไซต์ B2S Club 

17 มิ.ย. 67                             ประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไฟนอล  

28-29 มิ.ย. 67                      เวิร์คช้อปกับ Art Guru และ   ประกาศรางวัล 

คุณสมบัติของส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดอายุ 
 • สามารถสมัครแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ โดยจำกัดสมาชิกไม่เกิน 3 ท่าน/ทีม
 • นักศึกษาแต่ละคน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงาน

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้นงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไขการประกวดจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน โดยคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 10 ผลงาน เพื่อนำผลงานมาร่วม workshop และปรับผลงาน เพื่อเตรียมนำเสนอในรอบตัดสินต่อไป 
 • ผลงานจากทีมที่เข้ารอบทั้ง 10 ทีม จะถูกนำมาอัพโหลด ทางเว็บไซต์ club.b2s.co.th เพื่อเปิด Popular Vote และประกาศรางวัลในงานประกาศผลและมอบรางวัล

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ผลงานมีความสวยงาม สื่อสารถึงคอนเซ็ปต์หลักของการออกแบบ (40%)

 • Beauty: ผลงานมีความสวยงาม/ ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่/ มีสไตล์เป็นของตัวเอง
 • Concept: ผลงานสื่อถึงคอนเซ็ปต์ "B2S makes Passion come to Life"

2. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดได้ (30%)

 • Story Telling: ความเป็นมาของแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน
 • Next Step: การต่อยอดผลงานสู่การตกแต่งร้าน / การพัฒนาไปสู่ Product อื่นๆ ซึ่งเป็น Roadmap ของงานออกแบบในครั้งนี้

3. Function การออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน / การผลิตเป็นกระดาษห่อของขวัญเพื่อใช้งานจริง (30%)

**การตัดสินของคณะกรรมการ และ บริษัท บีทูเอส จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด**

เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด 

 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงอนุญาตให้ทางบริษัทฯ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ ทำการเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประกวด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวด เช่น ใช้ในการติดต่อ การประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงผลงาน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บีทูเอส จำกัด และ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด และ/หรือ บุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และ สิทธิ์อื่นๆ ในผลงานการออกแบบ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในสื่อทุกประเภท, มิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป รวมถึงบริษัทฯ สามารถนำผลงานการออกแบบไปใช้ในการผลิตหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด (marketing /promote) ของทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ซึ่งจะได้นำผลงานไปผลิตกระดาษห่อของขวัญและอุปกรณ์ตกแต่งใช้ที่ร้าน B2S ทั่วประเทศ ผู้ชนะได้ร่วมงานกับ B2S ในการร่วมตกแต่ง In-Store Display 3 สาขา โดยผลงานการออกแบบนั้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท บีทูเอส จำกัด และ/หรือ บุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเป็นผู้ผลิต ผู้ทำการส่งเสริมการตลาด (marketing /promote) และนำแบบไปผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ประกวดยินยอมที่จะไม่นำผลงานไปดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อการค้า หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ 
 • ในกรณีที่มีการตรวจพบ หรือทราบในระหว่างหรือภายหลังการประกวดว่าผู้เข้าร่วมการประกวดหรือผู้ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการประกวด คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดออกจากการโครงการ และผู้เข้าร่วมการประกวด/ ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกงานจะได้รับการพิจารณา และตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมถึงบริษัท บีทูเอส จำกัด และผลการตัดสิน และ เงื่อนไขในการประกวดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและบริษัทฯ โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัท บีทูเอส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


มาเเล้ว 11 ผลงานที่เข้ารอบเข้ามาโหวตกันได้ที่นี้เลย  https://club.b2s.co.th/th/vote/gift-wrapping-contest-2024-vote

ความคิดเห็น

5.0
กำหนดไฟล์รูป jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 5 MB เท่านั้น