Around The World on Mother’s day ชวนท่องโลกไปพบกับวันแม่ พร้อม Workshop สุด Exclusive

Around The World on Mother’s day ชวนท่องโลกไปพบกับวันแม่ พร้อม Workshop สุด Exclusive

ฝึกภาษาอังกฤษ พร้อมท่องโลกไปพบกับการเฉลิมฉลงวันแม่ในประเทศต่าง ๆ และประดิษฐ์ของขวัญวันแม่ 
วันที่ 12 ส.ค. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
รับรอบละ 15 คน เวลารอบละ 40 นาที
สำหรับน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี

ความคิดเห็น

5.0
กำหนดไฟล์รูป jpg, png, gif ขนาดไม่เกิน 5 MB เท่านั้น