อัพสกิล เรียนภาษาญี่ปุ่น เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

Reviewed by B2S , Date 16 June 20

Book Learning
อัพสกิล เรียนภาษาญี่ปุ่น เตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ เชื่อว่าหลายๆ คนหลงรักประเทศญี่ปุ่นจนเดินทางไปเยือนอีกซ้ำอีก

จะดีมั๊ยนะถ้าเราไปเที่ยวแล้วสามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ มาลองดูกันว่าเรามาสามารถไปเรียนภาษาญี่ปุ่นและนำไปสอบวัดระดับภาษาได้อย่างไรบ้าง 

หากเราต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยก็มี คอร์สเรียนให้เลือกหลากหลายทั้งที่โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือจะเลือกโรงเรียนเอกชนที่สอนโดยครูญี่ปุ่นก็ได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันไป 


หากใครสนใจเรียนด้วยตนเอง ก็สามารถเรียนได้โดยใช้หนังสือมินะโนะ นิฮงโกะ เล่ม 1-4 ประกอบด้วยบทเรียนเนื้อหา 50 บท พร้อมแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และ CD ไว้ฝึกฟังและออกเสียงตาม ผู้เรียนสามารถพูดคุยหัวข้อเรื่องใกล้ตัว และโต้ตอบอย่างง่าย ๆ ได้ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ในแต่ละบทประกอบด้วย รูปประโยค ประโยคตัวอย่าง บทสนทนา คำศัพท์ คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ หลักไวยากรณ์ แบบฝึก และแบบฝึกท้ายบท ทุกบทมีคำแปลภาษาไทยและคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด รวมถึงเฉลยของแบบฝึกทุกส่วนในเล่มแยก  เมื่อเรียนจบ 4 เล่มจะมีความรู้เทียบเท่า N4 กันเลย แล้วเจ้า N4 คืออะไร มาไขข้อข้องใจกันต่อเลย 


หนังสือมินนะโนะ นิฮงโกะ เล่ม  1-4 สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน B2S และ http://bitly.ws/8M6S 


การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นคืออะไร

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการวัดและรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ จัดสอบขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้  ความรู้ตัวภาษา เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์  การอ่านและการฟังเป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการสื่อสาร

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สมัครอย่างไร และจัดสอบที่ไหนบ้าง 

การจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม จัดที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ เดือนธันวาคม จัดที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น) โดยสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเจแปนฟาวน์เดชั่นร่วมกับ Japan Educational Exchanges and Services ร่วมกันดำเนินการจัดสอบ

https://www.jlpt.jp/index.html (ข้อมูลเป็นภาษาญี่ปุ่น)

https://www.jlpt.jp/e/index.html (ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ควรรู้อะไรบ้าง  

ข้อมูลจาก https://www.jfbkk.or.th/

การสอบวัดระดับจัดสอบปีละ 2 ครั้ง และผลการสอบจะถูกแจ้งไปทางไปรษณีย์ที่สมัครไว้ ใครไม่อยากพลาด ควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยสามารถอ่านหนังสือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ที่มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ในแต่ละระดับ พร้อมแบบฝึกฝนทักษะการฟังและการอ่าน แบบฝึกทบทวนรูปแบบเดียวกับข้อสอบ JLPT เสริมความรู้และคำอธิบายประกอบความเข้าใจ ข้อควรระวังในการใช้ไวยากรณ์หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกัน เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ก่อนลงสนามสอบจริง

หนังสือTRY! มีให้เลือก 5 ระดับให้เหมาะสมกับการสอบของแต่ละคน  สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน B2S และ
http://bitly.ws/8M6T

สุดท้ายแล้วบอกได้เพียงแค่ว่าความพยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น กัมบัตเตะเนะ!

© 2020 B2S Club, All rights reserved. Web design by 1001CLICK.