Growing My Strengths ค้นหาและพัฒนาจุดแข็ง สร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร Online Workshop จาก Learn O Life - ให้ชีวิตเลือกถูกทาง

Growing My Strengths ค้นหาและพัฒนาจุดแข็ง สร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร  Online Workshop จาก Learn O Life - ให้ชีวิตเลือกถูกทาง

จุดแข็งของตัวเราคือการมองจากปัจจัยภายใน หรือ ตัวเรานั่นเอง การวิเคราะห์และประเมินตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้เรารู้ตัวเองว่าเรามีจุดแข็งอะไร เราอาจจะต้องลองตั้งคำถามให้กับตัวเอง หรือไปถามคนในครอบครัว คนใกล้ชิด หรือเพื่อน ว่าเรามีจุดแข็งอะไร แล้วมาเปรียบเทียบกับที่ตัวเราเองคิด จะได้ข้อมูลที่ไม่อคติจนเกินไป และพฤติกรรมเป็นอะไรที่ได้เปรียบ มีจุดเด่นที่ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็มี เช่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง, มีความคิดละเอียดรอบคอบ, มีความกล้าหาญ, มีความรับผิดชอบสูง, มีความสามารถเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้น

น้อง ๆ มัธยมที่ยังไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร มีจุดเด่นอะไร หรือยังสับสนกับทางเลือกของตัวเอง แต่ต้องตัดสินใจวางแผนอนาคตของตัวเอง มาลองค้นหาจุดแข็ง ความถนัดของตัวเองกันเถอะ

Growing My Strengths ค้นหาและพัฒนาจุดแข็ง สร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร 

Online Workshop จาก Learn O Life - ให้ชีวิตเลือกถูกทาง 

วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 13.00-14.30 น.

เปิดลงทะเบียน 12 – 25 พย


เข้าร่วม Workshop แล้วจะได้อะไรบ้าง ?

    • รู้จักการสะท้อนตนเอง ค้นพบจุดแข็ง สามารถประยุกต์จุดแข็งให้เชื่อมโยงกับเป้าหมาย เพื่อวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับตัวเองได้

    • สะท้อนทางเลือก และวางแผนชีวิต เพื่อส่งเสริมการทำความเข้าใจตนเอง สามารถออกแบบชีวิต รวมทั้งมีแผนในการเดินทางสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น


พิเศษ สำหรับน้อง ๆ มัธยม ที่เป็นสมาชิก B2S Club ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop ฟรี !

(รับจำนวนจำกัด)
Comment

5.0
* The downloaded file must be in jpg, png, gif format, and not bigger than 5 MB.